ЦЕНТР МIЖНАРОДНОї ОСВIТИ УКРАїНСЬКИЙ ПIД-ВО УКР.ФОНДУ КУЛЬТУРИ "УКРАїНСЬКИЙ ЦЕНТР МIЖНАРОД. ОС, КиївЦЕНТР МIЖНАРОДНОї ОСВIТИ УКРАїНСЬКИЙ ПIД-ВО УКР.ФОНДУ КУЛЬТУРИ "УКРАїНСЬКИЙ ЦЕНТР МIЖНАРОД. ОС, Київ

[en: "Centre International Education UKRAINIAN under-IN UKR.FONDU CULTUREUkrainian Center MIZHNAROD. OS"]

, Липская ул., 16, Київ

[en: Lypskaya ul., 16, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії

  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії