КИЇВСЬКА МIСЬКА Ф-ЛIЯ АКБ СОЦ.РОЗВ.УКРСОЦБАНК КИЇВСЬКА МIСЬКА ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНО-КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ СОЦIАЛ, КиївКИЇВСЬКА МIСЬКА Ф-ЛIЯ АКБ СОЦ.РОЗВ.УКРСОЦБАНК КИЇВСЬКА МIСЬКА ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНО-КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ СОЦIАЛ, Київ

[en: Kiev City F-LIYA Bank SOTS.ROZV.UKRSOTSBANK Kiev city branch of Joint Stock Commercial Bank-SOTSIAL]

, Ковпака ул., 29, Київ

[en: Kovpaka ul., 29, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії