"АСОЦ-Я МIСТ УКР. ТА ГРОМАД" ДОБР. ОБ`ЄД-Я ОРГ. МIСЦ. САМ-НЯ ДОБРОВIЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "А, Київ"АСОЦ-Я МIСТ УКР. ТА ГРОМАД" ДОБР. ОБ`ЄД-Я ОРГ. МIСЦ. САМ-НЯ ДОБРОВIЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "А, Київ

[en: "asso-I UKR MIST. COMMUNITIES ANDGood. Objects ED-I Org. Places. SAW-ing volunteer association bodies of local self-government", "A"]

, Эспланадная ул., 4, Київ

[en: Esplanadnaya ul., 4, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії