УПРАВЛIННЯ АДМIН. ТА СЛУЖБ.БУДИНКАМИ ДП ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УПРАВЛIННЯ АДМIНИСТРАТИВНИМИ ТА СЛУ, КиївУПРАВЛIННЯ АДМIН. ТА СЛУЖБ.БУДИНКАМИ ДП ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УПРАВЛIННЯ АДМIНИСТРАТИВНИМИ ТА СЛУ, Київ

[en: "MANAGEMENT ADMIN. SLUZHB.BUDYNKAMY DP AND STATE ENTERPRISESMANAGEMENT AND ADMINYSTRATYVNYMY serve"]

, Леси Украинки б-р, 26, Київ

[en: Lesy Ukraynky b-r, 26, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії