КП "ШЛЯХ.-ЕКСПЛУАТ.УПРАВ. ПО РЕМ.ТА УТРИМ.АВТОМ.ШЛЯХ.ТА СПОР КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ, КиївКП "ШЛЯХ.-ЕКСПЛУАТ.УПРАВ. ПО РЕМ.ТА УТРИМ.АВТОМ.ШЛЯХ.ТА СПОР КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ, Київ

[en: "CESHLYAH.-EKSPLUAT.UPRAV. REM.TA UTRYM.AVTOM.SHLYAH.TA SPORES IN COMMUNAL ENTERPRISEroad-EKSPLUATATSIYNE MANAGEMENT"]

, Фрунзе ул., 15, Київ

[en: Frunze ul., 15, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії