БАЗА СПЕЦ. МЕД. ПОСТ-НЯ УОЗ КИЇВ. ОБЛ. ДЕРЖ. АДМ-Ї БАЗА СПЕЦIАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ, КиївБАЗА СПЕЦ. МЕД. ПОСТ-НЯ УОЗ КИЇВ. ОБЛ. ДЕРЖ. АДМ-Ї БАЗА СПЕЦIАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ, Київ

[en: BASE SPEC. MED. POST-ing UOZ Kiev. OBL. State. ADM J-BASE special medical supplies to the Public]

, Герцена ул., 31, Київ

[en: Hertsena ul., 31, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії