КИЇВ. РЕГIОН. ОРГАН. ПРОФСП. ПРАЦIВ. НАУКИ ТА ФIНАНСIВ КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОФСПIЛКИ ПРАЦIВНИКIВ НА, КиївКИЇВ. РЕГIОН. ОРГАН. ПРОФСП. ПРАЦIВ. НАУКИ ТА ФIНАНСIВ КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОФСПIЛКИ ПРАЦIВНИКIВ НА, Київ

[en: Kiev. Regions. BODY. PROFSP. PRATSIV. SCIENCE AND Finance KIEV regional ORGANIZATION FOR TRADE UNIONS workers]

, Терехина А. ул., 8/А, Київ

[en: Terekhyna A. ul., 8/A, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії