КИЇВ.ОБЛАСНА ОРГАН.ПРОФСПIЛКИ ПРАЦ.БУДIВ.I ПРОМ.БУД.МАТ. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОФСПIЛКИ ПРАЦIВНИКIВ БУДIВН, КиївКИЇВ.ОБЛАСНА ОРГАН.ПРОФСПIЛКИ ПРАЦ.БУДIВ.I ПРОМ.БУД.МАТ. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОФСПIЛКИ ПРАЦIВНИКIВ БУДIВН, Київ

[en: KYYIV.OBLASNA ORHAN.PROFSPILKY PRATS.BUDIV.I PROM.BUD.MAT. KIEV REGIONAL ASSOCIATION TRADE UNIONS workers BUDIVN]

, Печерский спуск, 19, Київ

[en: Pecherskyj spusk, 19, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії