НПРА 2014 | Номенклатура продукції рибальства й аквакультури 2014НПРА 2014 | Номенклатура продукції рибальства й аквакультури 2014

Клікніть на , щоб відкрити нижчий рівень


Опис

Номенклатура продукції рибальства й аквакультури (далі – НПРА) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики рибного господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у розділі 03 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010)1

НПРА забезпечує зіставність із категоріями Статистичної класифікації продукції (СКП-2011), затвердженої наказом Держкомстату від 23.12.2011 No 397, яка у свою чергу є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community – СРА2008). Також при розробці НПРА було враховано перелік продукції, яка передбачена Національним стандартом України ДСТУ 4415:2005 "Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водойм України. Номенклатура біологічна і товарна" (дата введення 01.07.2006) та Міжнародної стандартної статистичної класифікації тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP).

НПРА схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол від 29 жовтня 2014 року No 11).

Об’єктом класифікації в НПРА є види продукції рибальства й аквакультури (рибництва), які створені в результаті використання (добування) водних біоресурсів, та допоміжні послуги у рибному господарстві (рибальстві та аквакультурі).

НПРА представлена у вигляді ієрархічної структури, в якій усі подібні об’єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об’єкта статистичного спостереження, та їм надані індивідуальні коди.

Кожен вид продукції та послуг, який отримано у результаті добування водних біоресурсів, класифіковано як окремий вид продукції відповідно до біологічних властивостей та особливостей їхнього використання, специфіки наданих послуг. У зв’язку з цим у НПРА виділено чотири підрозділи: риба жива, водні біологічні ресурси інші, рибопосадковий матеріал, послуги допоміжні у рибному господарстві.

За промисловими характеристиками (за способом, середовищем проживання, вилучення) види риб та інших водних біоресурсів поділено на 17 груп: риба декоративна; риба океанічна та морська; риба прісноводна; риба прохідна; водні безхребетні; рослини, тварини водні інші; перли необроблені.

За морфологічними ознаками виділено основні класи (сімейства: акули, скати; риби коропові; ракоподібні; молюски), які у свою чергу розподілено за видами (катран, скат, палтус, краби, кальмари тощо) та підвидами (горбуша, сьомга, форель).

Структурно НПРА складається із порядкового номера позиції; коду продукції (послуги); назви продукції (послуги) та, за необхідності, пояснень щодо особливостей їхнього обліку та формування; підказки щодо отримання узагальнюючих позицій (наприклад, за групою водних біоресурсів) на підставі нижчих (більш детальних) кодів номенклатури; коду СКП-2011, який пов’язаний із позицією НПРА.

У НПРА вироблена продукція рибальства й аквакультури за одним розділом (риба та продукція рибальства інша, продукція аквакультури (рибництва), послуги допоміжні у рибному господарстві) поділена на 4 підрозділи та деталізована у 17 групах, 26 класах, 195 видах і 10 підвидах.

  • Довідники
  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії